Tjenester

Differ har over tid etablert seg som preferert rådgivere for våre kjerneklienter. Vi søker å jobbe langsiktig med våre klienter for å sammen utvikle og fordele arbeidsmetoder og felles forståelse. Differs rådgivere har lang konsulent -og bransjeerfaring og kan assistere alt fra effektivisering og strategiutvikling til strukturelle prosesser.

Differ innehar en unik teknologikompetanse. Vi er best i Norden på å identifisere og eksekvere på våre klienters digitalisering og automatiseringspotensial. Våre konsulenter benytter BigData, Analytics og Robotics for å løse gamle og nye problemstillinger med fremtidens løsninger.